TỔNG ĐÀI IP

Gateway 4 luồng E1 - ISDN 120 kênh Synway...

Giá khuyến mãi: 57.740.000 VNĐ

Giá chính hãng: 60.630.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 2 luồng E1 - ISDN 60 kênh Synway...

Giá khuyến mãi: 33.123.000 VNĐ

Giá chính hãng: 34.780.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 1 luồng E1 - ISDN 30 kênh Synway...

Giá khuyến mãi: 17.457.000 VNĐ

Giá chính hãng: 18.330.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 32 cổng FXO Synway SMG1032

Giá khuyến mãi: 35.138.000 VNĐ

Giá chính hãng: 36.895.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 24 cổng FXO Synway SMG1024

Giá khuyến mãi: 26.633.000 VNĐ

Giá chính hãng: 27.965.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

Giá khuyến mãi: 19.919.000 VNĐ

Giá chính hãng: 20.915.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 4 FXO + 4 FXS Synway SMG1008 4O4...

Giá khuyến mãi: 10.854.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.397.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

Giá khuyến mãi: 10.295.000 VNĐ

Giá chính hãng: 10.810.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Gateway 4 cổng FXO Synway SMG1004

Giá khuyến mãi: 6.647.000 VNĐ

Giá chính hãng: 6.979.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream ...

Giá khuyến mãi: 7.833.000 VNĐ

Giá chính hãng: 8.225.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Cổng giao tiếp VOIP-FXO Grandstream ...

Giá khuyến mãi: 5.774.000 VNĐ

Giá chính hãng: 6.063.000 VNĐ

Cho vào giỏ