ĐẦU GHI NVR AI

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 42.700.000 VNĐ

Giá chính hãng: 71.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 31.300.000 VNĐ

Giá chính hãng: 52.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 15.840.000 VNĐ

Giá chính hãng: 26.400.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 9.940.000 VNĐ

Giá chính hãng: 16.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ