ĐẦU GHI NVR

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 4.188.000 VNĐ

Giá chính hãng: 6.980.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 2.892.000 VNĐ

Giá chính hãng: 4.820.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 20.280.000 VNĐ

Giá chính hãng: 33.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 23.880.000 VNĐ

Giá chính hãng: 39.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 19.080.000 VNĐ

Giá chính hãng: 31.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 13.800.000 VNĐ

Giá chính hãng: 23.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 9.372.000 VNĐ

Giá chính hãng: 15.620.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 5.988.000 VNĐ

Giá chính hãng: 9.980.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 15.300.000 VNĐ

Giá chính hãng: 25.500.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 11.940.000 VNĐ

Giá chính hãng: 19.900.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 7.080.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION...

Giá khuyến mãi: 4.788.000 VNĐ

Giá chính hãng: 7.980.000 VNĐ

Cho vào giỏ