ĐẦU GHI DVR

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 4.200.000 VNĐ

Giá chính hãng: 7.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 3.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 5.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 7.560.000 VNĐ

Giá chính hãng: 12.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 3.960.000 VNĐ

Giá chính hãng: 6.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 2.820.000 VNĐ

Giá chính hãng: 4.700.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 17.760.000 VNĐ

Giá chính hãng: 29.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 13.080.000 VNĐ

Giá chính hãng: 21.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVSION...

Giá khuyến mãi: 10.680.000 VNĐ

Giá chính hãng: 17.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 28.080.000 VNĐ

Giá chính hãng: 46.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 9.720.000 VNĐ

Giá chính hãng: 16.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1 KBVISION...

Giá khuyến mãi: 5.988.000 VNĐ

Giá chính hãng: 9.980.000 VNĐ

Cho vào giỏ