CAMERA SPEEDOME

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-8308IRP...

Giá khuyến mãi: 47.880.000 VNĐ

Giá chính hãng: 79.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera IP Speed Dome KBVISION KX-2007sPN

Giá khuyến mãi: 3.540.000 VNĐ

Giá chính hãng: 5.900.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera IP Speed Dome KBVSION KX-2007ePN

Giá khuyến mãi: 8.892.000 VNĐ

Giá chính hãng: 14.820.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KX-2007ePC

Giá khuyến mãi: 7.308.000 VNĐ

Giá chính hãng: 12.180.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KX-2008EPN

Giá khuyến mãi: 9.252.000 VNĐ

Giá chính hãng: 15.420.000 VNĐ

Cho vào giỏ

CAMERA SPEED DOME IPZ KBVISION KX-2007IR...

Giá khuyến mãi: 4.500.000 VNĐ

Giá chính hãng: 7.500.000 VNĐ

Cho vào giỏ

CAMERA SPEED DOME IPZ KBVISION KX-2007PN

Giá khuyến mãi: 7.080.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

CAMERA SPEED DOME IPC KBVISION KX-2308PN...

Giá khuyến mãi: 14.280.000 VNĐ

Giá chính hãng: 23.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

CAMERA SPEED DOME IPC KBVISION KX-2008PN

Giá khuyến mãi: 11.460.000 VNĐ

Giá chính hãng: 19.100.000 VNĐ

Cho vào giỏ