CAMERA HDCVI

Camera KBVISION KX-2111C4

Giá khuyến mãi: 500.000 VNĐ

Giá chính hãng: 880.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera 4K KBVISION KX-4K02C4

Giá khuyến mãi: 2.280.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera 4K KBVISION KX-4K01C4

Giá khuyến mãi: 2.280.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera 4K KBVISION KX-4K05MC

Giá khuyến mãi: 7.140.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.900.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera 4K KBVISION KX-4K04MC

Giá khuyến mãi: 7.140.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.900.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K14CA 4MP

Giá khuyến mãi: 1.404.000 VNĐ

Giá chính hãng: 2.340.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K15MC 4MP

Giá khuyến mãi: 1.908.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.180.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K14C 4MP

Giá khuyến mãi: 1.176.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.960.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K13C 4MP

Giá khuyến mãi: 1.248.000 VNĐ

Giá chính hãng: 2.080.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVSION KX-2K12C 4MP

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.500.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K11C 4MP

Giá khuyến mãi: 900.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.500.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Camera KBVISION KX-2K12CP 4MP

Giá khuyến mãi: 816.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.360.000 VNĐ

Cho vào giỏ