ĐẦU GHI NVR

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 45.684.000 VNĐ

Giá chính hãng: 76.140.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 30.444.000 VNĐ

Giá chính hãng: 50.740.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 27.894.000 VNĐ

Giá chính hãng: 46.490.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 117.738.000 VNĐ

Giá chính hãng: 196.230.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 75.258.000 VNĐ

Giá chính hãng: 125.430.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 68.040.000 VNĐ

Giá chính hãng: 113.400.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 41.970.000 VNĐ

Giá chính hãng: 69.950.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 41.466.000 VNĐ

Giá chính hãng: 69.110.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION...

Giá khuyến mãi: 30.336.000 VNĐ

Giá chính hãng: 50.560.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265...

Giá khuyến mãi: 13.464.000 VNĐ

Giá chính hãng: 22.440.000 VNĐ

Cho vào giỏ