ĐẦU GHI DVR

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7324HUHI-K4 24...

Giá khuyến mãi: 27.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 44.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7316HUHI-K4 16...

Giá khuyến mãi: 16.800.000 VNĐ

Giá chính hãng: 27.860.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7308HUHI-K4 8...

Giá khuyến mãi: 13.100.000 VNĐ

Giá chính hãng: 21.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7304HUHI-K4 4...

Giá khuyến mãi: 9.700.000 VNĐ

Giá chính hãng: 15.670.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7216HUHI-K2 16...

Giá khuyến mãi: 10.300.000 VNĐ

Giá chính hãng: 16.850.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7208HUHI-K2 8...

Giá khuyến mãi: 5.400.000 VNĐ

Giá chính hãng: 8.890.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7204HUHI-K2 4...

Giá khuyến mãi: 3.600.000 VNĐ

Giá chính hãng: 5.840.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi Turbo HD 4.0 DS-7204HUHI-K1 4...

Giá khuyến mãi: 3.200.000 VNĐ

Giá chính hãng: 5.250.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi HIKVISION Turbo HD 4.0 DS-7208HQHI-K2/P...

Giá khuyến mãi: 5.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 8.300.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi HIKVISION Turbo HD 4.0 DS-7204HQHI-K1/P...

Giá khuyến mãi: 2.900.000 VNĐ

Giá chính hãng: 4.830.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi HIKVISION Turbo HD 4.0 DS-7232HQHI-K2...

Giá khuyến mãi: 9.650.000 VNĐ

Giá chính hãng: 16.010.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi HIKVISION Turbo HD 4.0 DS-7216HQHI-K2...

Giá khuyến mãi: 6.100.000 VNĐ

Giá chính hãng: 10.160.000 VNĐ

Cho vào giỏ