SWITCH

4-port 10/100Mbps ePoE Switch DAHUA PFL2...

Giá khuyến mãi: 3.384.000 VNĐ

Giá chính hãng: 4.400.000 VNĐ

Cho vào giỏ

24 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS4...

Giá khuyến mãi: 16.307.000 VNĐ

Giá chính hãng: 21.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

16 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS4...

Giá khuyến mãi: 12.169.000 VNĐ

Giá chính hãng: 15.820.000 VNĐ

Cho vào giỏ

16 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS4...

Giá khuyến mãi: 6.692.000 VNĐ

Giá chính hãng: 8.700.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Switch Dahua PFS4210-8GT-DP 8 Port 10/100/1000...

Giá khuyến mãi: 12.230.000 VNĐ

Giá chính hãng: 15.900.000 VNĐ

Cho vào giỏ

8 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA S1000...

Giá khuyến mãi: 5.984.000 VNĐ

Giá chính hãng: 7.780.000 VNĐ

Cho vào giỏ

8 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS31...

Giá khuyến mãi: 2.630.000 VNĐ

Giá chính hãng: 3.420.000 VNĐ

Cho vào giỏ

8-port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch PoE...

Giá khuyến mãi: 1.694.000 VNĐ

Giá chính hãng: 2.420.000 VNĐ

Cho vào giỏ

4 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS31...

Giá khuyến mãi: 1.876.000 VNĐ

Giá chính hãng: 2.440.000 VNĐ

Cho vào giỏ

4 port 10/100Mbps PoE Switch DAHUA PFS30...

Giá khuyến mãi: 1.123.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.460.000 VNĐ

Cho vào giỏ

SWITCH POE 2 LỚP 4 CỔNG DAHUA PFS300...

Giá khuyến mãi: 915.000 VNĐ

Giá chính hãng: 1.190.000 VNĐ

Cho vào giỏ

24 port 10/100/1000Mbps Switch DAHUA PFS...

Giá khuyến mãi: 19.230.000 VNĐ

Giá chính hãng: 25.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ