ĐẦU GHI NVR

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 24.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 31.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 20.923.000 VNĐ

Giá chính hãng: 27.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 16.461.000 VNĐ

Giá chính hãng: 21.400.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 15.076.000 VNĐ

Giá chính hãng: 19.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 14.000.000 VNĐ

Giá chính hãng: 18.200.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 10.461.000 VNĐ

Giá chính hãng: 13.600.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 9.076.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.800.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 8.461.000 VNĐ

Giá chính hãng: 11.000.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 7.123.000 VNĐ

Giá chính hãng: 9.260.000 VNĐ

Cho vào giỏ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA...

Giá khuyến mãi: 6.107.000 VNĐ

Giá chính hãng: 7.940.000 VNĐ

Cho vào giỏ